Deze pagina gaat in op de mogelijke klachten waarmee u bij de podotherapeut terecht kunt, de behandelingen die de podotherapeut kan verrichten en vergoedingen die verzekeraars mogelijk uitkeren na behandeling door een podotherapeut.

Klachten

Meest voorkomende klachten worden in het onderstaande lijstje genoemd. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met me op.

 • Bekkenscheefstand
 • Holvoeten
 • Platvoeten
 • Klauwtenen
 • Hamertenen
 • Hallux valgus
 • Hielklachten
 • Pijnlijke likdoorns
 • Zenuwbeknelling in de voeten
 • Voorvoetklachten
 • Brandende voorvoeten
 • Overbelasting van de peesplaat
 • Overbelasting van bepaalde spiergroepen
 • Shin splints

Behandeling

De diagnose van uw huisarts of specialist is de basis voor de behandeling. Dit hoeft niet altijd zo te zijn. U kunt tegenwoordig ook zonder verwijzing bij een podotherapeut terecht.

De podotherapeut voert in veel gevallen als eerste een uitgebreid voetonderzoek uit. De oorzaak van de klachten moet worden opgespoord, is die bekend, dan stelt de podotherapeut een behandelplan op. Zij neemt dat met u door, zodat u vooraf weet wat er gaat gebeuren.

De behandeling wordt afgestemd op de resultaten van het eerste onderzoek. Belangrijk in dit verband is dat in bepaalde gevallen orthopedische ingrepen (operaties) uitgesteld kunnen worden of zelfs helemaal niet nodig zijn. Opname in een ziekenhuis kan dan achterwege blijven.

De behandeling kan preventief, beschermend of correctief zijn, dat wil zeggen:

 • Preventief: bijvoorbeeld het geven van adviezen over voetverzorging en het dragen van schoenen.
 • Beschermend: het beschermen van de voet door middel van bepaalde technieken die de podotherapeut ter beschikking heeft zoals zolen, ortheses en adviezen.
 • Correctief: behandeling met op maat gemaakte hulpmiddelen die corrigeren zoals podotherapeutische zolen en ortheses.

De podotherapeut kan door middel van verschillende therapieën de oorzaak van de klachten oplossen:

 • Podotherapeutische zooltherapie ter verbetering van de functie van de voeten en ter ontlasting van (delen van) de voet
 • Schoenadviezen
 • Tapen van bepaalde gewrichten bij acuut letsel om aangedane pezen of bandjes te ontlasten
 • Ortheses ter correctie van de stand van de tenen of ter bescherming van structuren (likdoorns op tenen)
 • Voetverzorgingsadviezen
 • Oefeningen (rek-, of strekoefeningen, voetgymnastiek)
 • Adviezen en oefeningen ter verbetering van houding en/of beweging

In het menu in de linker kolom vindt u meer informatie over een aantal specifieke behandelingen die ik toepas om uw klachten te verhelpen.